آخرین تحلیل‌ها

نماد نوع معامله الگو تصویر نمودار
وخارزم، سرمایه گذاری خارزمی خرید کوسه
تاپیکو،نفت و گاز و پتروشیمی تأمین خرید اصلاحی مرکب
وبصادر،بانک صادرات خرید مسطح
بساما،بیمه سامان خرید مسطح طویل
قشرین؛ شركت قند شيرين خراسان خرید Head & Shoulders